Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidiga civilisationer fram till nya tiden

Skapad 2016-08-15 11:03 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 7 Historia

I detta avsnittet ska vi se hur människan gick från att ha varit en del av naturen, till att tämja den och bygga imperier.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor:

 • beskriva och förklara samband. T.ex. Hur vetenskapliga framsteg kan göra länder mäktiga.
 • göra jämförande analyser. T.ex. varför europeerna handlade med Kina på 1500- och 1600-talet, medan de plundrade civilisationerna i Syd- och Nordamerika.
 • resonera, diskutera, motivera och argumentera. T.ex. varför gick gick romarriket under?
 • ta in och använda dig av begrepp i olika och nya sammanhang. T.ex. jägare-samlare, flodkultur, stadsstat, republik, monarki, källkritik, katolik, protestant, reformationen, koloni
 • söka, värdera, sortera och kritiskt granska information. t.ex. sammanställa information i diagram för att tydliggöra fakta. 

 

Fakta:

 • Flodkulturerna Mesopotamien och Egypten
 • Antikens Grekland
 • Romarriket
 • Nya tiden - Upptäckterna
 • Reformationen

Bedömning - vad och hur

Det som bedöms är hur din utveckling av förmågorna sker och hur förtrogen du blir med det material som vi går igenom. 

Vi ska visa vad vi har lärt oss genom att:

 • Söka information och lösa frågor enskilt eller i grupp. 
 • Gruppdiskussioner
 • Prov som kan göras skriftligt eller muntligt.

 

Undervisning och arbetsformer

 

Undervisningen kommer ske genom:

 • Föreläsningar 
 • litteraturstudier (läsa i böcker, websidor, artiklar)
 • Gemensamma diskussioner kring dilemmafrågor där er faktakunskap ska ligga till grund för era argument
 • Enskilt arbete 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: