Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, årskurs fyra, vår närmiljö

Skapad 2016-08-15 11:18 i Nåntunaskolan Uppsala
Arbetsområdet innefattar fyra delar: Skogstyperna lövskog och barrskog, Artkunskap, Ekosystem i närmiljön och Människans beroende av och påverkan på skogen.
Grundskola 4 Biologi
Hur ser skogen ut i din närmiljö? Vilka växter och djur lever där och hur ser sambandet mellan dem ut? Vad använder vi människor skogen till och vilka hot står skogen inför?

Innehåll

Syftet med undervisningen

Syftet är att utveckla elevernas förmåga och kunskaper att:

 • inhämta och granska information i faktatexter
 • kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen (t.ex. organismers samband i ekosystem)

Målet med arbetsområdet är:

Skogstyperna lövskog och barrskog

 • förklara begreppen lövskog och barrskog.

Artkunskap

 • känna igen och namnge några löv- och barrträd.
 • trädets olika delar.
 • känna igen och namnge några växt- och djurarter som lever i skogen.

Ekosystem i närmiljön

 • ge exempel på näringskedjor i skogen som finns i närmiljön.
 • förklara vilken betydelsen tillgång till den icke-levande miljön (t.ex. ljus och vatten) har för olika organismer.

Människans beroende av och påverkan på skogen

 • berätta varför skogen är viktig för människan.
 • berätta om olika faktorer som hotar skogen.
 • vilka skyldigheter och förmåner Allemansrätten ger.

 

Bedömning

Jag bedömer:

 • ditt deltagande i diskussioner och samtal
 • ditt genomförande av arbetsuppgifter
 • processen och genomförandet av dina muntliga redovisningar

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa & diskutera faktatexter
 • Se filmer
 • Leta information i faktatexter (böcker och internet)
 • Planera, förbereda & genomföra muntliga redovisningar
 • Samtala & resonera om olika samband i naturen och människans beroende av och påverkan på skogen,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Skogen

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Skogen
Du är osäker på trädets delar och på att redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Du kan flertalet av trädets delar och kan till viss del redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Du kan trädets delar och kan redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Skogstyper
Du är osäker på att redogöra för olika skogstyper och för var i Sverige de är vanligast.
Du kan redogöra för olika skogstyper och till viss del för var i Sverige de är vanligast.
Du kan redogöra för olika skogstyper och för var i Sverige de är vanligast.
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge träd/växter/djur i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur i skogen, samt ge exempel på likheter och skillnader i växt- eller levnadssätt.
Allemansrätten
Du är osäker på att redogöra för vad allemansrätten innebär.
Du kan till viss del redogöra för vad allemansrätten innebär och ge något exempel på skyldigheter och förmåner.
Du kan redogöra för vad allemansrätten innebär och ge flera exempel på skyldigheter och förmåner.
Skogsvård
Du är osäker på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
Miljö
Du är osäker på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge något exempel på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge flera exempel på hur miljön påverkar skogen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: