Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 2

Skapad 2016-08-15 11:22 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 2 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Presentation

Undervisningen i de samhällsvetenskapliga ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samhällsvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. 

Förmågor

Kommunikation: 

 • Förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor med ett samhällsvetenskapligt innehåll

Reflektion:

 • Förmågan att reflektera över sina egna och andras livsvillkor

Undervisning

I undervisningen kommer du att få lära om:

 • trafik i närmiljön
 • elevråd, klassråd
 • miljö och hållbar utveckling
 • olika yrken och samhällsfunktioner
 • pengars användning och värde
 • värdegrundsfrågor, normer och regler
 • livsvillkor för människor runt om i världen
 • mänskliga rättigheter
 • aktuella samhällsfrågor; förr, idag och i framtiden
 • högtider och symboler
 • olika religioner 
 • traditionsbundna sånger/psalmer

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • ta ansvar och lyssna
 • delta i samtal och diskussioner 
 • reflektera självständigt och tillsammans med andra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: