Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerbäckskolan 7-9 16-17

Skapad 2016-08-15 11:44 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Det här är en enkel mall med förslag på rubriker och innehåll för olika avsnitt i planeringen. Använd den gärna och omarbeta innehållet efter dina egna behov och/eller din skolledares anvisningar.
Grundskola 1 – 9
...

Innehåll

Mål

Här skriver du en text som är formulerad till eleverna.
  • Formulera konkreta mål.
  • Gör kopplingar till syfte i läroplanen.
  • Du kan välja att ha en bild.
  • Du kan även infoga länkar.

Arbetets innehåll

Här beskriver du vad arbetsområdet handlar om och gör kopplingar till det centrala innehållet i kursplanen/kursplanerna.

Arbetssätt och redovisning

Här beskriver du hur ni kommer att arbeta t ex vilka metoder, arbetssätt och/eller lärverktyg kommer ni att använda. Till exempel hur du använder ikt/bibliotek i detta arbetsområde.

Du kan också beskriva hur arbetet kommer att läggas upp tidsmässigt t ex lektioner, studiebesök, hemarbete

Beskriv också i vilken eller vilka former arbetsområdet ska redovisas.

Bedömning

Beskriv vad (vilka förmågor) som kommer att bedömas, hur och när

Koppla det till kunskapskraven i läroplanen.
Koppla ev matris.

Reflektion-utvärdering

Formulera reflektionsfrågor till eleverna utifrån hur ni har arbetat.
Det kan t ex vara mer öppna frågor av mer metakognitiv art.

Har ni tänkt på...?
Hur tänkte ni...?
Vad händer om...?
Hur skulle du...?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: