Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2016-08-15 11:55 i Kristinelundskolan Östhammar
Koll på NO "Europas sista vildmark"?
Grundskola 5 Biologi

Nu ska du få veta mer om hur djur och växter klarar av det tuffa livet på fjället.

Innehåll

Mål: När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

*  Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
*  vad som menas med växtzoner.
*  förklara hur vi människor påverkar fjällens och alpernas natur.
*  berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och alperna.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

Bi
Generell matris över alla förmågor i Biologi år 4-6

--------E------->
D
-------C-------->
B
--------A------->
Använda kunskaper för att...
...granska information,
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. För enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. För utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. För väl utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...kommunicera
Skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
... och ta ställning
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Genomföra systematiska undersökningar
Bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt efter.
Kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter bearbetning går att arbeta systematiskt efter.
Kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt efter.
Använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kan jämföra sina och andras resultat och föra enkla resonemang. Bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Kan jämföra sina och andras resultat och föra utvecklade resonemang. Ger förslag som efter bearbetning kan förbättra undersökningen.
Kan jämföra sina och andras resultat och föra välutvecklade resonemang. Ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Använda begrepp, modeller och teorier
Grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Ger exempel och beskriver med viss användning av biologins begrepp.
Goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med relativt god användninga av biologins begrepp.
Mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Kan föra enkla resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet.
Kan föra utvecklade resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet.
Kan föra välutvecklade resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet.
Kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen.
Kan förklara och visa på samband och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen.
Kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen.
Kan ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kan visa på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kan visa på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: