Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - enkla mekanismer

Skapad 2016-08-15 12:29 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Teknik

Vi människor behöver mat och vatten för att överleva. För att få tag på mat och vatten ha människor i alla tider utvecklat teknik. Allt från enkla säckar att bära i till dagens avancerade jordbruksmaskiner. I det här arbetsområdet kommer vi att att lära oss mer om tekniken omkring och om några av de tidigaste och mest använda uppfinningarna - enkla mekanismer.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Kopplingar till läroplan

  • Tk
    Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk
    Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • Tk
    Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Det här ska du som elev lära dig

När vi är färdiga med arbetsområdet ska du kunna:

- berätta om vad teknik är och varför vi har teknik

- ge exempel på ett tekniskt system

- lösa problem med hjälp av teknikens arbetssätt; behov, idé, material, konstruktion, test, förbättring/utveckling, test

- kunna dokumentera ditt teknikarbete

- kunna beskriva och förklara de sex enkla mekanismerna; kilen, lutande planet, hävstången, hjulet, skruven och blocket/taljan

- mekanikens gyllene regel

Så här kommer vi att arbeta

Vi tar utgångspunkt i den sommarläxa ni fick - och tittar på de tekniska saker ni hittat under sommarlovet utifrån vilka behov dessa saker fyller. Varför har de konstruerats?

Vi kommer att ha genomgångar kring teknik i vardagen, tekniska system och teknikens arbetssätt.

Lärobok är "Boken om teknik" och vi fokuserar på kapitel 1-3, sid. 4-39

Du kommer att i grupp få laborera kring de sex enkla mekanismerna.

Under arbetsområdet ska du dokumentera ditt arbete i din teknikbok.

Vi avslutar genom att du tillsammans med en grupp ska planera, och konstruera en händelsebana.

Filmer:

https://www.youtube.com/watch?v=GXrRC3pfLnE&list=PL_GcCWjiwkImU7PE5hJXgPKwQxCDfrljs

Enkla maskiner

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4657

 

Vi kommer att bedöma...

De delar vi använder som bedömningsunderlag i detta arbetsområde är:

- din dokumentation av konstruktioner

- förhör kring de sex enkla mekanismerna 

Uppgifter

  • Sommarläxan i teknik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: