Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storvretaskolan, åk 3, Svenska: Tala, lyssna, samtala

Skapad 2016-08-15 13:08 i Storvretaskolan Uppsala
Tala, lyssna, samtala under årskurs 3, Lgr 11
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

Följande syften ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla förmågan att:

 • tala inför grupp så att innehållet blir begripligt
 • lyssna aktivt på andra samt ställa relevanta frågor
 • använda dig av olika verktyg i presentationer av olika slag, till exempel tankekarta, stödord eller bilder, Power Point.
 • framföra egna åsikter.
 • bygga vidare på vad andra säger genom att ge egna kommentarer och reflektioner.

Undervisning och bedömning

 • talar inför grupper så att innehållet blir begripligt
 • lyssnar aktivt på andra samt ställer relevanta frågor
 • använder sig av olika verktyg i presentationer av olika slag, till exempel tankekarta, stödord eller bilder
 • lyssnar till berättelser med ursprung från olika länder och tidsepoker
 • utvecklar ett stort ordförråd
 • förståelse för hur tonfall och nyanser påverkar det som sägs
 • förstår skillnaden mellan tal och skriftspråk

Läromedel: Fånga förmågan

Bedömning kommer att ske genom att du som elev deltar i samtalsövningar, samt

nationella provet i svenska för årskurs 3.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs 3

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: