Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga drömvär(l)den - uppstart Bullerbyn

Skapad 2016-08-15 13:09 i Tärningen stängd Haninge
Förskola
Bygga drömvär(l)den "En resa som skapar hopp och uppskattning av människans förmågor att lära och agera i solidaritet med allt levande även det som lever i icke-mänsklig mening som natur, återvinningsmaterial och vetenskapliga fenomen."

Innehåll

Sommaruppgift

Till barn och Föräldrar

På våra förskolor får barnen varje sommar en sommaruppgift.  

Vi har sett att det bidrar till en bra uppstart av terminen och att det synliggör alla barn i gruppen på ett positivt sätt.

Läsåret 2016-2017 fortsätter vi med projektet ”Bygga Drömvär(l)den”.

 

Vi önskar att ni tillsammans med ert barn:

 • använder er fantasi och bygger något av naturmaterial.
 • ta sedan en bild av bygget som ni lämnar tillsammans med berättelsen.
 • ta även med något av naturmaterialet som ni använt i ert bygge till förskolan efter sommaren.

 

Er berättelse om det ni tillsammans byggt. Tag med och lämna sommaruppgiften till resp. pedagog/er när vi ses igen efter sommarledigheten.

 

Upplägg och vilket material som vi kommer vi att erbjuda under uppstartsperioden:

Under uppstartsperioden kommer vi att erbjuda följande:

 • Material och aktiviteter knutet till sommaruppgiften. Vi kommer först att kartlägga och observera barnens olika arbete kring sommaruppgiften och utgå ifrån vad de har med sig. Naturmaterial av olika slag, exempelvis. En station med ljus (oh, ljusbord) och naturmaterial. Konstruktion och avbildning med naturmaterial.
 • Sammanfattning och återberättande av föregående läsårs projekt. Tanken är att kartlägga barnens erfarenheter och kunskaper och bygga vidare på dessa i årets projekt. Återbesöka dokumentation ihop med barnen. Låta dem visa skapelser, bilder och liknande för varandra.
 • Skogsutflykter
 • De flesta aktiviteter kommer att ske i mindre grupper där vi har fokus på samarbete.
 • Dokumentera ihop med barnen med hjälp av ipaden

Syfte

 • Att lära känna varandra och skapa möten och aktiviteter att samlas runt.
 • Att känna in barnens intresse, kunskaper och erfarenheter
 • Att barnen ska få erfarenhet av naturen och utflykter
 • Vi och barnen ska lära oss att använda ipaden och unikum i den dagliga verksamheten

 

Mål

 • Att skapa en trygg grupp där alla känner varandra någotsånär
 • Att hitta riktning för projektet
 • Att skapa fungerande projektgrupper
 • Att få rutiner för dokumentation

 

Vilka värden har vi tagit ställning för och vill utforska i vår praktik med barnen?

 • Respekt för varandra och miljön inomhus och utomhus
 • Trygghet, att vara trygg i sig själv och gruppen samt i nya situationer
 • Empati, att lyssna in varandra och varandras erfarenheter
 • Delaktighet och inflytande. Att skapa en verksamhet som bygger på demokrati
 • Nyfikenhet, kring varandra och miljön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: