Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap-etik o moral

Skapad 2016-08-15 13:10 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Religionskunskap
Värdegrund för mig o andra; synliggöra o jämföra

Innehåll

Vi kommer att jobba med skrivet material kring temat, läsa gemensamt och resonera kring texternas innehåll samt skriva själva. Vi kommer att jämföra olika religioners uppfattningar kring vad som är gott och ont samt ställa våra egna uppfattningar mot dessa. Vi kommer att diskutera fiktiva situationer och hur vi själva skulle handla i dessa, ta upp egna erfarenheter kring ämnet samt resonera kring hur vi själva vill ha det. Vi kommer att sammanställa detta i ett gemensamt värdegrundsdokument i form av klassens regler kring social samvaro, arbetsro och uppförandekoder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: