Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 4

Skapad 2016-08-15 13:27 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska

Vi arbetar med läromedlet Champ 4 under läsår 16/17!

 

 

Innehåll

Syfte och mål

 I Champ 4 får eleverna utveckla förmågan att:

 

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.

 

Arbetsgång

 Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.)

• lyssna till olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) och muntligt svara på frågor och reflektera kring innehållet

• lyssna till olika slags hörövningar (presentationer, samtal, dialoger) och svara på frågor och reflektera kring innehållet

• lyssna till sångerna.

 

• läsa olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) i textboken och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter i övningsboken

• läsa instruktioner i övningsboken

• läsa sångtexter.

 

• samtala om de olika texterna i klassrummet

• träna intonation, betoning och uttal

• delta i interaktionsövningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter

• sjunga

• ta del av olika engelska dialekter

 

• med ord, fraser och meningar lösa uppgifter i övningsboken

• skriva dialoger, korta texter, presentationer m.m.

 

  

Vad bedöms och hur?

Elevens förmåga att:

• förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

• förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen

• på ett enkelt och begripligt sätt kunna formulera sig med fraser och meningar i skrift

• muntligt kunna formulera sig med ord och fraser i både presentationer och samtal

• använda sig av strategier för att förstå eller uttrycka sig

• muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används

 

Genom att:

• följa eleverna när de deltar i lektionsarbetet

• bedöma hur eleverna genomför övningarna i repetitionskapitlen

 

 

Uppgifter

  • Test av uppgift

Matriser

En
Engelska år 4

?
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
...
Formulera sig i skrift
...
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
...
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
...
Formulera sig i tal
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: