Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP matematik årskurs 2 ht. 2016

Skapad 2016-08-15 13:31 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för matematik under ht. i årskurs 2
Grundskola 2 Matematik

Så här kommer vi att arbeta med matematik.

Innehåll

Matematik årskurs 2 ht. 2016

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att räkna och använda matematiska begrepp.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem

 • Kunna skriva siffror och räkna talen 0-1000 (talraden) samt förstå positionssystemet
 • Lösa elevnära matematiska problem
 • Läsa av enklare tabeller och diagram
 • Kunna se mönster
 • Kunna hälften och dubbelt
 • Få en insikt om tal i bråkform och kunna namnge en halv, en tredjedel och en fjärdedel  

¤ Utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp

 • Kunna udda och jämna tal
 • Använda > (större än) och < (mindre än) och = (likhetstecknet)
 • Använda vanliga lägesord
 • Känna till omkrets och area
 • Kunna ordningstalen upp till tolfte
 • Kunna två dimensionella geometriska objekt som kvadrat, rektangel, triangel och cirkel samt känna till några tre dimensionella objekt (ex. klot, kub och rätblock)

¤ Utveckla sin förmåga att välja lämpliga räknemetoder och tilltron till det egna tänkandet

 • Kunna addition och subtraktion med ental och tiotal inom talområde 0-100 (ex. 75+3, 75+10 och 75+11)
 • Kunna addera och subtrahera när talen och svaret ligger inom talområde 0-20 med tiotalsövergång
 • Muntligt förklara sitt tänkande och skriva vägen till lösningen samt resultatet
 • Kunna avrunda till närmaste tiotal

¤ Utveckla förmågan att föra matematiska resonemang och se matematikens betydelse

 • Kunna göra uppskattningar och jämförelser av tider, längder, areor, massor och volymer
 • Klockans hela och halva timmar samt kvart i, kvart över, fem i och fem över
 • Känna till viktenheterna kilogram (kg), hektogram (hg) och gram (g)
 • Känna till längdenheterna mil och kilometer

¤ Utveckla förmågan att använda matematikens uttrycksformer

 • Känna till några olika valutor
 • Känna igen symetriska figurer.
 • Förstå hur man använder en miniräknares vanligaste funktioner
 • Få en insikt i sambandet mellan addition och multiplikation

 

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Använda och välja matematiska metoder
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen.

Bedömningen redovisas i matris matematik Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg ht. 2012 och i texten sammanfattning av i det skriftliga omdömet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: