Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 1

Skapad 2016-08-15 13:33 i Söderskolan Falkenberg
Avrunda och överslagsräkna, addition och subtraktion med uppställning.
Grundskola 3 Matematik

Under den här första perioden kommer vi koncentrera oss på att träna på att avrunda och överslagsräkna, det är bra att kunna när man är i affären och ska handla! 

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Mål

*Avrunda till hela tiotal.

*Avrunda till hela hundratal.

*Enkel överslagsräkning.

*Addition uppställning med tresiffriga tal och minnessiffra.

*Subtraktion uppställning med tresiffriga tal och växling.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer på olika sätt få träna din matematiska förmåga på olika sätt bla genom diskussioner i helklass, samtal i par,  få arbeta praktiskt, enskilt arbete i Favorit matematik mm.

Vi försöker träna på olika sätt för att befästa dina kunskaper.

Bedömning

 

 

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan hantera matematiska problem (läsa, förstå, strukturera, välja metod, visa lösningar) 
 • hur väl du kan förklara (muntligt eller med hjälp av bilder/material) och använda matematiska begrepp.
 • dina kunskaper om avrunding och överslagsräkning samt skriftliga uträkningar i addition och subtraktion. 
Du kommer få visa att du har förmåga att arbeta med de olika delarna genom att vara aktiv i våra samtal, arbeta skriftligt i matematikboken och lösa olika matematiska problem enskilt eller i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: