Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka kommun, förskolor. Presse förskolor Krabborna augusti 2016

Skapad 2016-08-15 13:38 i Presse Park förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbetsbeskrivning för arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet på Presse förskolor i Onsala
Förskola

Förskolans kvalité skall kontinuerligt och systematiskt följas upp, utvärderas och utvecklas. Lpfö 98/10 s 14.

Vi lägger Genomförandeplan och projektboken på Office365 och bifogar dem till planeringen. Vi genomför arbetet med målen som förskolan skall svara mot, nationella och kommunala, enligt nedan.

Innehåll

Arbetets gång med genomförandeplanen

  • Starta med del I på studiedagen i augusti
  • Senast september ska del II vara klar. Del I och II får föräldrarna ta del av på utvecklingssamtalet
  • Fyll i del III och IV löpande under året, ska inte delges till föräldrar då det är ert arbetsmaterial. Starta med datum när ny text fylls på, skriv gärna i olika färger. Varje avd eller grupp skriver sin egen uppföljning och analys.
  • Elisabet och Kikki kommer att boka tid med alla arbetslag under november och december för att gå igenom genomförandeplanen med arbetslaget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: