Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP svenska årskurs 2 vt. 2017

Skapad 2016-08-15 13:48 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för svenska under vt. i årskurs 2
Grundskola 2 Svenska

Så här kommer vi att arbeta med läsa, skriva och tala/samtala.

Innehåll

Svenska årskurs 2 vt. 2017

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala/samtala.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla en säkerhet i skrift

 • Skriva berättelser med en röd tråd (handlingen ska hänga ihop och det ska finnas en tydlig början, en handling och ett slut)
 • Kunna stava vanliga och ofta förekommande ord i elevnära texter (ex. stavningsregler som dubbelteckning, ng-ljudet, Sj-ljudet, å-ljudet, j-ljudet och tj-ljudet)
 • Söka fakta och sedan skriva enkla faktatexter med egna och ämnesspecifika ord
 • Kunna skriva hela meningar och använda rätt struktur (stora och små bokstäver, punkt, frågetecken och utropstecken)
 • Kunna skillnaderna på ordklasserna substantiv, verb och adjektiv
 • Kunna skriva läsligt för hand
 • Skriva kortare texter som sagor och dikter på dator och i-Pad samt skicka e-post
 • Känna till några vanliga synonymer och motsatsord och kunna använda en ordlista

¤ Utveckla en säkerhet i läsning

 • Läsa olika sorters texter och kunna svara på frågor om texters innehåll och budskap
 • Läsa en välbekant text med flyt och med inlevelse (ex. betona vissa ord)
 • Kunna läsa faktatexter och använda informationen samt koppla den till egna erfarenheter
 • Ta hjälpa av bilder, rubriker och texters sammanhang för att förstå innehåll och okända ord
 • Använda olika källor för att söka fakta samt värdera om den är tillförlitlig

¤ Utveckla en säkerhet i tal

 • Reflektera och diskutera tillsammans med andra genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
 • Kunna argumentera för en sak
 • Kunna redovisa arbeten muntligt och på ett varierat sätt (ex. stödord, dramatisering och bilder)
 • Ställa relevanta frågor och genomföra en intervju

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Tala
 • Skriva
 • Läsa
 • Hur du använder språket
 • Språklig struktur
 • Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen.

Bedömningen redovisas i matris svenska Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg vt. 2013 och i texten sammanfattning av i det skriftliga omdömet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: