Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2016-08-15 14:17 i Söderskolan Falkenberg
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med olika sagor och myter.
Grundskola 7 Svenska

Människor har berättat sagor för varandra i hundratals år, det har roat, gett svar på stora frågor och skapat gemenskap. Men hur är en saga egentligen uppbyggd? Och vad måste finnas med för att det faktiskt ska vara en saga? Detta och mycket mer kommer vi att arbeta med i det här arbetsområdet. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande text
 • läsa och tänka kring olika sagor och myter
 • skriva sagor på ett sätt som är anpassat efter sagans kännetecken samt följa svenska språkets grammatiska regler.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • läsa sagor och myter
 • visa läsförståelse genom att sammanfatta det du har läst
 • tolka och resonera kring budskapen i det du har läst
 • skriva en saga utifrån sagans kännetecken samt följa det svenska språkets grammatiska regler
 • göra gestaltande beskrivningar i din saga
 • ge och ta emot respons

Hur ska det bedömas?

 • skriftlig och enskild analys av en saga
 • egenproducerad saga
 • arbete med respons

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

 • läsa sagor och myter, enskilt, i helklass och i grupp
 • analysera olika sagor
 • förbereda och skriva en egen saga
 • ge respons på klasskamraters sagor och ta emot respons på sin egen saga 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: