Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-08-15 14:45 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Religionskunskap Historia

Nu är det dags att ge sig i kast med medeltiden. Kungar och riddare, pesten, kyrkan, adel, präster, borgare och bönder.... Vi kommer att jobba med hur livet i Sverige och Europa såg ut för människor under den här perioden.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Det här ska du som elev lära dig

 • Du ska kunna berätta hur det var att leva som man, kvinna och barn under medeltiden (om kläder, mat, boende, arbete)
 • Du ska känna till skillnaderna mellan att leva i byn, klostret, staden, borgarna och slotten
 • Du ska känna till digerdöden, de fyra stånden, klosterliv, riddare, brott och straff, yrken under medeltiden
 • Du ska kunna berätta hur kristendomen påverkade Sverige under medeltiden och vilken inverkan och betydelse det hade
 • Du ska kunna berätta om hur Sverige bildades
 • Du ska kunna berätta om handel med Europa, Hansan och några upptäcksresor

Begrepp:
Medeltiden
Hansan
Adel, Präster, Borgare och Bönder
Tullar
tionde
Fridslagar

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

* titta på film
* läsa och arbeta med historieboken
* läsa en skönlitterär bok om medeltiden och samtala kring denna
* göra ett fördjupningsarbete 
* problematisera och diskutera likheter och skillnader mellan dagens samhälle och medeltiden 

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att

-  jämföra och redogöra för likheter och skillnader 
-  att söka och värdera information
- att bearbeta dina texter och arbeten utifrån egen värdering och andras råd
- att diskutera och resonera i grupp och enskilt kring händelser kopplade till arbetsområdet

 

se matris

Matriser

Hi Re
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
HI - 1 Faktakunskaper om medeltiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under medeltiden
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under medeltiden
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under medeltiden
HI-2. Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.
HI-3. Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar sina kunskaper om medeltiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar sina kunskaper om medeltiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar sina kunskaper om medeltiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
HI-4. Källhantering
Kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människans levnadsvillkor och för då resonemang om källornas användbarhet.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: