Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag är viktig! - Demokrati och mänskliga rättigheter

Skapad 2016-08-15 14:49 i Lendahlsskolan Alingsås
Mänskliga rättigheter, barnens rättigheter, trivselregler, klassråd och elevråd, demokrati.
Grundskola 4 Samhällskunskap

Du är viktig! Du påverkar och påverkas av det som finns omkring dig. Du gör skillnad för dina kamrater och även samhället. Alla vi behövs och är lika viktiga och värdefulla för att skolan och samhället ska fungera. 

Innehåll

Syfte (formell del)

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Ämne: Samhällskunskap (Elevdel)

Du är viktig! Du påverkar och påverkas av det som finns omkring dig. Du gör skillnad för dina kamrater och även samhället. Alla vi behövs och är lika viktiga och värdefulla för att skolan och samhället ska fungera. 

Arbetsområde: Jag är viktig!

 

Du kommer i detta arbetsområdet får träna på: att ha en åsikt, redogöra för olika regler och rättigheter, veta hur ett demokratiskt beslut går till via klassråd och elevråd.

Våra konkreta mål

 

 • Du ska kunna berätta om våra gemensamma regler i skolan.
 • Du kan beskriva dom mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter.
 • Du kan ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Du ska veta hur ett elevråd och klassråd fungerar.
 • Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut.
 • Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop och hur beslut fattas i din vardag.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva mänskliga rättigheter och barnens rättigheter.
 • diskutera hur demokratiska regler hänger ihop.
 • diskutera hur beslut fattas i din vardag.

 

Undervisning

För att du ska kunna nå målen i detta tema så kommer vi i vår undervisning att:

 • se på olika fakta filmer:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4975-4

- App: Alla barns rätt

 • skapa affischer om barnens rättigheter
 • diskutera de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter.
 • öva fakta med olika verktyg som till exempel: Quiz.
 • öva på att leda ett klassråd.
 • öva på att diskutera och argumentera på ett klassråd.
 • diskutera skolans regler samt ge förslag på hur reglerna kan förbättras.

Uppgifter

 • Jag är viktig! - Demokrati och barnets rättigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: