Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, åk 1, Trafiken

Skapad 2016-08-15 14:52 i Storvretaskolan Uppsala
Trafikregler, vägmärken, reflexer och din egen skolväg.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Du kommer att få lära dig om olika trafikregler, vägmärken och varför man bör använda reflex. Du kommer även att få berätta om din egen väg till skolan.

.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Konkretisering av kunskapskraven

Efter detta arbetsområde ska du:

- Känna till några vanliga trafikregler för gångtrafikanter.

- känna till några vanliga vägmärken för cyklister och gångtrafikanter.

- Förstå varför man bör använda reflex.

- Kunna berätta om din egen väg till skolan och om några platser där du behöver vara extra uppmärksam på. 

Undervisning och bedömning

Vi kommer att lära oss om trafiken genom att titta på filmer, gå ut och promenera i närområdet och leta trafikmärken, samtala i klassrummet och titta på bilder. Vi kommer att diskutera olika platser där man bör vara extra uppmärksam i trafiken samt samtala om varför man bör använda reflex.

 

Eleven kommer att få visa sina kunskaper genom att delta i klassrumssamtal, gruppsamtal samt genom att illustrera sina tankar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: