Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnseplanering Lackarebäcksskolan - Slöjd, Emaljering HT16/ VT17

Skapad 2016-08-15 14:54 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Slöjd/ Emaljering årskurs 3. HT16 VT17
Grundskola 3 Slöjd

Du kommer att få lära dig att arbeta med olika metaller och hur de kan få olika uttryck genom form och färg. Kanske det kan bli ett smycke eller ett hårspänne, eller en nyckelring eller en dekoration av annat slag. 

Innehåll

Syfte

Du kommer att få möjlighet att lära dig förstå slöjdprocessens olika delar. Från idé till färdig alster.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Du kommer att få möjlighet att lära dig hur olika material kan kombineras och användas.  

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att lära oss hantera metallplåt av olika slag. 

Vi kommer att lära oss ytbehandla metall.

Vi kommer att arbeta med olika symboler, färg och form.

 

 

Det här kommer vi att bedöma:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Uppgifter

 • Redovisning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: