Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-08-15 14:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Geografi

I det här arbetsområdet får du lära dig om världsdelen Europa.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Konkretisering av syfte

I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • kunskap om vad natur- och kulturlandskap är
 • hur natur och människor formar jordytan och hur dessa förändringar påverkar människa och natur
 • kunskap om vilka orsaker det finns till att människor bor på vissa ställen
 • förmåga att använda geografiska begrepp på rätt sätt
 • kunskap om Europas geografi
 • kunskap om hållbar utveckling

Arbetssätt / Undervisning

Under det här arbetsområdet kommer du bland annat att få:

 • delta i genomgångar
 • titta på film
 • diskutera och resonera tillsammans och enskilt

Bedömning

Du bedöms enligt punkterna i matrisen.

Matriser

Ge
Geografi

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Natur- och kulturlandskap
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Använda geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt..
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om geografiska objekt i Europa. Du beskriver och jämför med viss säkerhet var de ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska objekt i Europa. Du beskriver och jämför med relativt god säkerhet var de ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska objekt i Europa. Du beskriver och jämför med god säkerhet var de ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: