Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning Kapitel 1

Skapad 2016-08-15 14:59 i Förslövs skola F-9 Båstad
Kvadrattal, kvadratrot,Pythagoras sats, tiopotensform, tal i grundform, prefix.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vi börjar med fördjupning av tal. Ni ska förstå vad menas med kvadratrot och kunna räkna ut kvadratroten av ett tal. Vi kommer att lära oss mer om hur vi kan skriva, använda och räkna med tal i tiopotensform och grundpotensform. Ni ska öva med några prefix för stora och små tal. Vi kommer att arbeta med flera uppgifter kopplat till Pitagoras sats.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:


Du visar dina kunskaper när du använder kvadrattal och kvadratrötter som medel för att lösa matematiska problem. Du ska kunna använda Pythagoras sats för att kommunicera och lösa matematiska problem. du ska kunna visa stora och små tal i tiopotensform. Du kan koppla olika tal till olika område och ersätta nollorna med prefix.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


kap 1

- använda  och förstå nya begrepp: tal i kvadrat, kvadratrot, tiopotensform, grundpotensform, 

- uttrycka små och stora tal i tiopotensform.

- förklara vem  Pythagoras var.

- använda Pythagoras sats,

- förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdet,

- strategier för att jämföra tals storleken ,

- reflektera över resultaten vid beräkningar med tal i tiopotensform och grundpotensform,

- förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Så här arbetar vi, detta övar vi på genom

 

 • Genomgångar,
 • Diskussioner,
 • Praktisk arbete,
 • Övar på tal i matteboken Matte direkt kap.1
 • Enskilt arbete och arbete i grupp

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Hur du löser olika problem, på vilket sätt och hur tydligt du redogör för dem.
 • Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder.
 • Hur du använder begrepp för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Hur du kommunicerar genom förklaring och redovisningar.
 • Hur väl du motiverar dina förklaringar och ställer frågor.

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning Kapitel 1

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1 Problemlösning
Lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt.
Aspekt 2 Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrep.
Eleven har myckna goda kunskaper om matematiska begrep.
Aspekt 3 Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Aspekt 4 Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbygga resonemang om val, resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativ väl underbygga resonemang om val, resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativ väl underbygga resonemang om val, resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt.
Aspekt 5 Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: