Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och nazismen ht 2016

Skapad 2016-08-15 15:07 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 9 Historia

Hur kunde Hitler komma till makten i Tyskland? Hur kunde flera miljoner judar dödas under några få år? Varför gjorde inte omvärlden något? Vad kan vi lära oss av det idag?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska kunna:

- veta vad som kännetecknar nazism och beskriva hur det tog sig uttryck i Tyskland
- ge exempel på andra länder där också odemokratiska partier kommer till makten som t ex Italien, Spanien och Sovjetunionen.
- beskriva hur Hitler och nazismen kommer till makten i Tyskland
- berätta och ge exempel hur olika människor upplevde och skildrade denna tidsepok (genom att t ex läsa novellsamlingen"Jag var där".)
- beskriva hur nazismen använde sig av masspropaganda för att stärka en nationell identitet.
- använda dig av olika källor för att dra slutsatser samt kunna diskutera källornas trovärdighet och relevans.


Hur ska vi jobba mot målen?

- genomgångar
- läsa skönlitteratur och faktatexter
- se film
- diskutera filmer och texter
- rollspel och värderingsövningar
- analysera propaganda

Hur ska målen redovisas?

Uppsats kring valbart ämne  
Filmanalys

Uppgift kring historieanvändande 

Matriser

Hi
Historia Thunmanskolan LGR11 mellankrigstid och nazism

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förintelse och folkmord
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen och andra folkmord.
Användande av historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Användande/uppfattningar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: