Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2016-08-15 15:17 i Centrumskolan Halmstad
Vi lär oss om tidsperioden Antiken och om hur Europa förändrades under denna period.
Grundskola 6 – 9 Historia

Vi lär oss om tidsperioden Antiken och om hur Europa förändrades under denna period.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Hur ska eleven lära?

Genom lärarledd undervisning.

Genom läroboken.

Genom filmer och videoklipp.

Genom digitala läromedel, ex. Digilär.

Genom historiskt källmaterial.

Genom historiedidaktiska övningar.

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven har kunskap om Antikens Grekland och känner till några idéer och uppfinningar från perioden som har förändrat världen.

Eleven har kunskap om Antikens Rom och känner till några idéer och uppfinningar från perioden som har förändrat världen.

Eleven känner till hur handel och möten mellan kulturer lett till utbyte av teknik och kunskap vilket drivit utvecklingen framåt.

Eleven känner till några historiska källor samt vad de kan berätta om samtidens människor.

Eleven känner till centrala begrepp knutna till ämnet.

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter.

När ska det bedömas?

Bedömningen sker under augusti till november och summeras i november månad.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: