Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centrumskolan Sv Återberättande text HT 2016

Skapad 2016-08-15 15:18 i Centrumskolan Halmstad
Läsa, tala och skriva återberättande texter
Grundskola 4 Svenska

Vi arbetar med kronologisk ordning, rubriker, tidsord, inledning och avslutning, styckeindelning och sammanfattning av återberättande texter.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Hur ska eleven lära?

Vi läser texter och tränar på att muntligt återberätta.

Vi tränar på att vi berätta i kronologisk ordning efter givna förslag. 

Vi tränar på att hålla "den röda tråden" och använda tidsord på rätt sätt både i tal och skrift.

Vi läser och skriver texter med inledning, avslutning och styckeindelning.

Vi tränar på att reflektera över vad jag lärt och hur jag lärt.

 

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven kan

- urskilja den återberättande textens struktur och sammanfatta huvuddragen i texten

- återberätta  i kronologisk ordning

- använda varierande tidsord

- skriva en text i kronologisk ordning, med rubrik, inledning och avslutning och styckeindelning

 

 

.

 

Hur ska det bedömas?

Regelbunden avcheckning. 

När ska det bedömas?

Kontinuerligt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: