Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1920- 1945, nazismen, kommunismen och andra världskriget, ht 2016

Skapad 2016-08-15 15:20 i Laröds skola Helsingborg
Att förstå framväxten av totalitära ideologier under mellankrigstiden och dess konsekvenser uttryckt i förintelsen.
Grundskola 9 Historia

Vi kommer att genomgångar, gruppövningar, se film, ta del av källor för att öka förståelsen för tidsperioden.

Innehåll

Syftet med historia från läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsplan och examination

Arbetsområdet sker delvis i samverkan med svenska. Historiedelen avslutas med ett prov. I ert digitala läromedel motsvarar arbetsområdet kapitlen, Mellan två krig och Andra världskriget, (s. 153-174).

Tänk på att utgå från målen så att ni inte behöver läsa alla sidorna Till provet behöver ni också  anteckningar och annat material. Det är också viktigt att ni är aktiva i diskussioner och uppgifter under lektionerna  

Preliminär lektionsplanering

16-17 augusti Den nazistiska ideologin s.158-159

19, 23/24 augusti  Den nazistiska ideologin förverkligas .173-174.

24  augusti Orsakerna till nazismens framväxt de ekonomiska kriserna s. 154-155,157-158.

25/ 26 augusti Orsakerna till nazismens framväxt propagandan, Hitler s.158.

30/31 augusti Orsakerna till nazismens framväxt Versaillesfreden, terrorn, rädsla kommunism, partisplittring, diktaturparagrafen s. 158-160.

1/ 2 september Nazismens utrikespolitiska mål, opposition mot nazismen, 165.

6/ 7 september Kommunismen och Stalin s. 156

8/9 september Andra världskriget startar 166

 13/14 september Andra världskriget 167-170

15/16 september Kriget i Norden 171-172

19-22 september Resultatet av kriget, repetition 

23 september prov. 

 

Mål och bedömning se separat matris 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: