Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tumstocken 2016/2017

Skapad 2016-08-15 15:54 i Tullbro förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi kommer fortsätta att jobba med Grön flagg med under-rubrik Livsstil och Hälsa.

Vi delar in barnen i olika mindre grupper. Vi vet att barnen är väldigt intresserade av Maja så vi kommer att utgå från Majas alfabetssånger när vi jobbar i projektet. Vi har avslappning före mellanmålet och lyssnar på Majas sånger.

Vi tar vara på barnens nyfikenhet och intresse och är lyhörda för det

Formulering av syfte

Vi vill att barnen ska få upplevelser och erfarenheter av vad våra kroppar mår bra av både fysiskt och psykiskt.

 

 

Föräldrarnas delaktighet

Vi kommer att skicka med Maja med barnen hem. Föräldrarna får tillsammans med barnen skriva i en bok och berätta om vad de tycker att de mår bra av att göra tillsammans med familjen.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vi vill göra iordning vårt lilla rum till att det ska vara inspirerande till att sitta och titta i en bok, avslappning, lugn och ro och vila. Detta gör vi genom att inreda med madrasser och goa kuddar, mjuk matta och sköna, lugna, varma färger. Där ska finnas mycket synliga böcker och annat språkstimulerande material.

Vi vill också tillsammans med barnens göra iordning en plats i rummet som ska vara som på tv-programmet Labyrint. Barnen har visat stort intresse för detta.

Tanken är att de nya lärmiljöerna ska användas dagligen både i styrda aktiviteter som läsning efter maten och även i den fria leken då vi hoppas att barnen ska inspireras till att vara i de nya lärmiljöerna.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur jobbar vi med Hälsa och Livsstil?

Vi tar hjälp av Maja i vårt arbete med livsstil och hälsa. Detta gör vi genom alfabetssångerna och med de olika bokstäverna, innehållet i texten av sångerna  och det naturen erbjuder kopplat till sångerna. Dessutom tänker vi sjunga när barnen fyller år den sången som handlar om första bokstaven i barnets namn. 

Under hösten jobbar vi med följande bokstäver, ca två veckor med varje bokstav:

Ä: äpple, R: rönn, N: nypon, O: ormbunke, E: ek, C: champinjon

Grupptillfällen:

måndag 9.45-11.15 Ekorrar röd och blå utegrupp.

torsdag 9.30 ekorrar röd och blå. Myror 9.30 utedag. 

I vårt arbete med veckans kompis vill vi ta hjälp av nytt material som heter: Små kompissagor. Vi gör en beställning på det.

 

För att skapa ett lugn i barngruppen vill vi jobba mycket med avslappning/massage några minuter före måltider.

Kompetensutveckling

Vi läser boken Pedagogisk dokumentation i arbetslaget och sen diskuterar vi den med andra pedagoger i området. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi har märkt att barnen har haft ett stort behov av att kunna få stunder med avkoppling. Barnen har visat intresse för bokstäver. De har även visat intresse för tv-programmet Labyrint och har härmat de olika rollfigurerna i den fria leken.

Vi pedagoger är delaktiga med barnen. Vi samtalar med barnen om vikten av att vi ska ta hand om våra kroppar. 

* Hur ser vi barnen som en tillgång? Vi tar hjälp av barnen i utformningen av de olika lärmiljöerna.

* Hur ger vi barnen rätt utmaningar? I alla vardagliga situationer och i deras frågeställningar då vi inte ger barnen de rätta svaren utan låter dem tänka och lista ut svaren själva.

* Hur skapar vi och tar tillvara på barnens nyfikenhet? Vi är uppmärksamma på barnens intresse och möter dem i det.

* Hur möjliggör vi för barnen att pröva sina egna teorier? Tex genom att titta på Labyrint och utforma egna Labyrintmiljöer med barnen.

Formulera mål

* Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vi vill att barnen ska förstå hur viktigt det är att ta hand om sin kropp, både genom fysisk aktiv, avkopplande aktivitet och det vi äter.

* Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Vi vill att barnen ska utveckla sitt intresse för bokstäver och skriftspråk i uttrycksformer som sång och musik.

*Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

Vi vill samarbeta med föräldrarna när det gäller barnens fostran och diskutera förhållningssätt i förskolan.

 *Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Vi vill att alla barn ska få inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: