Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-08-15 16:07 i Nygårdskolan Borlänge
Vi arbetar med Europas geografi, där vi tittar på namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm). Vi studerar de processer som formar jordytan och hur det påverkar människor och hur vi sedan använder olika naturrresrurser. Hur samspelar människan med naturen och vad får det för konsekvenser på naturen? Vi lär oss att använda kartor och att använda dem för att förstå geografisk information, jämföra länder och annat. Vi läser även boken Fröken Europa där vi har textsamtal mm.
Grundskola 6 Geografi

Europa

Vi arbetar med Europas geografi, där vi tittar på namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm).
Vi studerar de processer som formar jordytan och hur det påverkar människor och hur vi sedan använder olika naturrresrurser. Hur samspelar människan med naturen och vad får det för konsekvenser på naturen?

Vi lär oss att använda kartor och att använda dem för att förstå geografisk information, jämföra länder och annat.

Innehåll

MÅL Europa

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Matriser

Ge
Geografi Europa

F
E
C
A
Aspekt 1
Du kan ännu inte beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutveckat sätt hänger ihop med var människor bor.
Ny aspekt
Du kan ännu inte använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Du kan ännu inte använda kartor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
Ny aspekt
Du har ännu inte baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver ännu inte och jämför på ett bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Ny aspekt
Du har ännu inte baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar ännu inte på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: