Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, åk 3, Happy year 3

Skapad 2016-08-15 16:09 i Storvretaskolan Uppsala
Det här kommer vi att arbeta med i engelska i skolår 3. Vi kommer att jobba med områden som familjen, hemmet, färger, nummer, veckodagar, kläder, klassrum, kroppen, husdjur, saker, lekplatsen, bondgården, året/månader, skogen och staden.
Grundskola F – 5 Engelska

Du ska kunna presentera dig själv och berätta om du är en flicka eller pojke och hur gammal du är

Du ska förstå ord som hör till familjen och kunna säga något om din familj,

Du ska kunna säga något om var du bor.

Du ska kunna säga de vanligaste färgerna, någon veckodag, räkna till tjugo, säga något om vädret och svara på en enkel fråga.

Du ska kunna läsa och förstå en mycket enkel text och pratbubblor, kunna följa enkel skriftlig eller muntlig instruktion och kunna säga enkla meningar på engelska.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Syfte för arbetsområdet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Delta i enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Kunna räkna till 20. Kunna namnge olika kläder, kroppsdelar, färger, djur, mat och frukt, veckodagarna och månader, väder, enkla verb. Enkel skrivträning av engelska glosor.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna presentera dig själv och berätta om du är en flicka eller pojke och hur gammal du är.

Du ska förstå ord som hör till familjen och kunna säga något om din familj,

Du ska kunna säga något om var du bor.

Du ska kunna säga de vanligaste färgerna, veckodagar och månader, räkna till tjugo, säga något om vädret och svara på en enkel fråga.

Du ska kunna läsa och förstå en mycket enkel text och pratbubblor, kunna följa enkel skriftlig eller muntlig instruktion och kunna säga enkla meningar på engelska.

Undervisning och bedömning

Du får lyssna på och läsa välbekanta ord och texter på engelska i läroboken Happy Year 3 och kopieringsmaterial i engelska.

Du kommer att se filmer från ur.se och sli, tex English kids zone och The game.

Du får prova att uttala ord. Du får prova att skriva enkla, välbekanta ord till bilder.

Du kommer att  få lära dig att sjunga sånger på engelska. Du får lära dig några ramsor.

Du kommer att få träna glosor för att träna både att läsa och skriva nya ord.

 

Hur eleven skall få visa sina förmågor:

Eleven får visa sin förmåga att tala engelska i grupp, parvis och helklass.

Eleven får sjunga inlärda sånger i grupp.

Eleven får skriva/ dokumentera inlärda ord.

Eleven kommer att få spela spel i par eller grupp.

Uppgifter

 • Test 1och Test 2 efter Unit 1-6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: