Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap "Upptäck samhälle"

Skapad 2016-08-15 16:25 i Malmabergsgruppen Västerås Stad
Vi kommer att arbeta med Boken Upptäck samhälle
Grundskola 5 SO (år 1-3) Samhällskunskap

Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden:

 • Varför lever vi tillsammans?
 •  Familjen förr och nu.
 • Hur olika familjer kan se ut.
 • När föräldrar flyttar isär.
 • Skolan förr och nu.
 • När barn mår dåligt.
 • Vad är mobbing? 
 •  Vad är nätmobbing?

Innehåll

Elevdel

I detta arbetsområde ska vi ha: 


Gemensam läsning, samtal och diskussion om texterna i läroboken.
Gemensamma samtal och diskussioner om bilder och olika frågeställningar.
Vi kommer också att ha värderingsövningar och se på filmer. Vi kommer att träna på att skriva en resoneranade text.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Konkreta mål för eleven

Målen och syftet med kapitlet Individer och grupper är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

 • Varför lever vi tillsammans?
 • Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhälle.
 • Hur har familjen, skolan och samhället förändrats?
 • Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få?
 • Vad är mobbing och nätmobbing?

Bedömning

Vi kommer att bedöma :

Deltagande i diskussioner. Kunna resonera för och nackdelar. Kunna skriva en resonerande text. 


Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: