Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och Tal, Kappa 7a ht 2016

Skapad 2016-08-15 21:22 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik

Att leta mönster är ofta framgångsrikt när man ska lösa matematiska problem. Man går systematiskt tillväga, gör tabeller, ritar bilder, gissar och kontrollerar. Arbetsområdet ska hjälpa dig att bli en lite bättre problemlösare, samt att få en ökad förståelse för vårt talsystem.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • se mönster i olika figurer och tal
 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • jämföra och storleksordna tal

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att få arbeta med några olika problemlösningsstrategier som är användbara i många olika sammanhang.
Du kommer också att arbeta med din förståelse för talsystemet och hur vi med siffror bygger upp ett oändligt antal små och stora tal.

Hur?

Vi kommer arbeta både enskilt och i grupp med att undersöka mönster. Vi tränar oss i att tala matematik och att saortera och värdera information genom att arbeta med gruppledtrådar.
I boken finns dels grundkurs som alla arbetar med och efter det följer kurs 1 för dig som behöver träna mer och kurs 2 för dig som blir fort klar och behöver mer utmaningar.

Kunskapskrav

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Begrepp
Du har baskunskaper kunskaper om vårt talsystem. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om vårt talsystem. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om vårt talsystem. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Resonemang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hur man löser probem och om resultaten är rimliga. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hur man löser probem och om resultaten är rimliga. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor som för resonemangen framåt .
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hur man löser probem och om resultaten är rimliga. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt så att det är delvis möjligt att följa tankegångarna.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt så att redovisningen är mestadels klar och tydlig.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och redovisningen är välstrukturerad och tydlig med ett korrekt matematiskt språk.

Ma
Planering

Område / Undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Detta måste du minst lära dig
rbeta gärna också med
v 33-34
Mönster
s 7 - 11
s 12 - 13
s 14 - 15
- Använda tabeller för att undersöka färdiga mönster
- Konstruera egna mönster
v 34-35
Vårt talsystem
s 17 - 27
s 28 - 32
s 33 - 35
- Jämföra och storleksordna tal - Förstå hur talsystemet är uppbyggt
- Äldre kulturers talsystem
v 35
Diagnos och uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: