Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora och små tal, Kappa 9 ht 2016

Skapad 2016-08-15 21:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Matematik
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll

Matriser

Ma
Planering

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbeta också gärna med
33
Vårt talsystem
s 6-7
TF-Vårt talsystem
- Använda reella tal i vardagliga och matematiska situationer - Göra rimliga uppskattningar och jämföra storleken av reella tal
34
Beräkningar
S 8-11
S 14-17
S 18-19
- ÖB1-Beräkningar med positiva tal 1 - ÖB2- Beräkningar med positiva tal 2 - ÖB3- Negativa tal - TF- Prioriteringsregler - TF- Negativa tal - inledning - TF- Negativa tal - addition och subtraktion - TF- Negativa tal - multiplikation och division
- Innebörden av multiplikation och division med tal mellan 0 och 1 - Fungerande metoder för att utföra beräkningar med tal i decimalform - Fungerande metoder för att utföra beräkningar med negativa tal - Prioriteringsregler
- Mer beräkningar med negativa tal och flera räknesätt
35 36
Potenser och prefix
S 20-27
S 14-17
S 40
- ÖB4- Potenser - ÖB5- Stora och små tal i grundpotensform - ÖB6- Beräkningar med tal i potensform - TF- Negativa tal - inledning - TF- Tiopotenser och tal i grundpotensform - TF- Multiplikation och division av potenser - TF- Storheter, mätetal och enheter
- Sambandet mellan prefix och tal i grundpotensform - Tolka och skriva stora och små tal i grundpotensform
- Kvadrattal och triangeltal
37
Kvadrattal och kvadratrötter
S 28-32
S 38-39
S 40
- ÖB4- Potenser - ÖB5- Stora och små tal i grundpotensform - ÖB6- Beräkningar med tal i potensform - TF- Potenser - TF- Tiopotenser och tal i grundpotensform - TF- Multiplikation och division av potenser - TF- Storheter, mätetal och enheter
- Sambandet mellan prefix och tal i grundpotensform - Tolka och skriva stora och små tal i grundpotensform - Utföra beräkningar med stora och små tal i grundpotensform
- Kvadrattal och triangeltal
38
Diagnos och uppföljning

Ma
Bedömning

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat. Du vet hur du ska göra, men det blir fel ibland.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett i huvudsak fungerande sätt och väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett relativt väl fungerande sätt och väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt och väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen..
Resonemang
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation och redovisning
Dina redovisningar går för det mesta att följa.
Dina redovisningar är mestadels klara och tydliga men kan vara knapphändiga. Det matematiska språket är acceptabelt.
Dina redovisningar är klara och tydliga. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: