Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal - Tiosystemet-Tallinjen

Skapad 2016-08-15 22:57 i Förslövs skola F-9 Båstad
Taluppfattning och tals användning Målet med undervisningen är att träna med reella tal och deras egenskaper. Presentera talet på en tallinje.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Talen är intressanta. Vi  ska lära oss om tiosystemet. Våra tio siffror kommer ursprungligen fån Indierna men araberna förde med sig siffrorna till Europa. Därför kallas våra siffror för arabiska siffror.

Vi kommer att lära oss mer om prioriteringsregler, multiplicera och dividera med 10,100 och 1000 osv...  

 

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Konkretisering av målen – detta visar du genom att: 

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • prioriteringsreglerna
 • ordna tal i storleksordning
 • räkna med de fyra räknesätten
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
 • avrunda tal
 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


- genomgång i grupp och individuellt

- enskilt arbete

- lösningsdiskussioner i grupp

- redovisa uppgifter muntligt och argumentera varför lösningen är bra

- prov

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

- argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och lösa rutinuppgifter

- argumentera och redgöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Tal - Tiosystemet-Tallinjen

E
C
A
Aspekt 1
Aspekt 1 Problemlösning
Lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt.
Aspekt 2 Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrep.
Eleven har myckna goda kunskaper om matematiska begrep.
Aspekt 3 Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Aspekt 4 Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbygga resonemang om val, resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativ väl underbygga resonemang om val, resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativ väl underbygga resonemang om val, resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt.
Aspekt 5 Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: