Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 2 Brännkärrsskolan ht

Skapad 2016-08-16 07:46 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 2 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar om kroppen, dess kroppsdelar och inre organ.
 • Vi kommer också att ha diskussioner och samtal omkring vår kropp och hälsa.
 • Vi kommer att läsa faktatexter och skriva fakta om kroppen i egna fakta böcker som vi skapar.
 • Vi kommer att se på filmer om kroppen och dess kroppdelar och organ.

 

 • Vi kommer att arbeta med årstiderna och hur jordens rörelser runt solen påverkar detta.
 • Vi kommer att se filmer om rymden, planeter och stjärnbilder. 
 • Vi kommer att läsa faktatexter och du kommer få dokumentera i din No- bok.
 • Du kommer att få göra enskilda- och grupparbeten.   

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • deltaga i samtal och diskussioner om kroppen.
 • berättar vad några olika kroppsdelar heter och deras funktion.
 • du berättar om några viktiga organ t ex hjärtat och lungor.
 • du dokumenterar i din egen bok om kroppen samt i no-boken.
 • samtala om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • visa och beskriva jordens rörelse runt solen och dess betydelse för årstider och dag/natt.
 • beskriva månens faser.
 • dokumentera med text, bild och andra uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: