Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Was habe ich gemacht?

Skapad 2016-08-16 08:14 i Kristinedalskolan Stenungsund
Träning på tidsformen perfekt
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi kommer under några veckor att på olika sätt arbeta med att kunna berätta på tyska i tidsformen perfekt. Du berättar i dåtid vad du har gjort.

Innehåll

Vad?

Under vårt första arbetsområde kommer vi på olika sätt träna på att kunna tala och skriva på tyska i dåtid, tempusformen perfekt. Vi repeterar även verb i presens och vi kommer att bearbeta tidigare texter. 

Vi fortsätter att ha kontakt med brevännerna i Polen och tanken är att vi ska kunna filma presentationer och även berätta om något sommarminne.

I läroboken Sprung-3 kommer vi att jobba med första kapitlet, "Die Sommerferien", för att lära in ord för olika aktiviteter och kunna berätta om dessa i dåtid / perfekt. I övningsboken kommer vi att göra miniprojekten på sidorna 8-9.

Andra kapitlet, "Ein Wochenende in München" kommer vi att jobba med för att träna muntlig dialog i roller.

I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha en test på tempusformen perfekt, för både regelbundna och oregelbundna verb. Du får då visa att du vet hur man bildar perfekt i tyskan.

Vi kommer att repetera ord, i tal och skrift, för att träna ordförståelse.

Dessutom kommer vi att träna på att lyssna, för att träna hörförståelsen.

 

Hur?

Du kommer att få presentera dig muntligt och skriftligt. På film? Du kommer även att muntligt och skriftligt få berätta i perfekt om ett sommarminne samt skriva ett grammatiktest på tempusformen perfekt. 

För varje vecka ges en uppgift som läxa, för att repetera det som vi ar talat om under lektionerna. Läxorna skrivs i Google.

 

När?

Vi kommer att arbeta med dessa uppgifter under flera veckor, enligt beräkning under veckorna 34-38. Eventuellt kan tiden ändras, uppgifter ges efter hand.

Varför?

Vi följer centralt innehåll i läroplanen, från Skolverket (se nedan):

Hur blir du bedömd?

Vi kommer att arbeta mot följande kunskapskrav (se nedan):

att kunna förstå tyska i tal och skrift

att förstå talad tyska

att välja strategi för att förstå nya ord

att kunna uttrycka sig på tyska i tal och skrift

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
    M2  4-9
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
    M2  4-9
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
    M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk Lgr11

Lyssna

E
C
A
I tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen, kan du förstå...
... det mest väsentliga av innehållet.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
... i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
... översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du...
... välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt ...
... med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Läsa

E
C
A
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen, kan du förstå...
... det mest väsentliga av innehållet.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
... i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
... översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du...
... välja och använda dig av någon strategi för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt ...
... med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
... på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
... på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Tala

E
C
A
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig......
... enkelt och begripligt med fraser och meningar.
... enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
... enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och...
... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig...
... enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Skriva

E
C
A
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig......
... enkelt och begripligt med fraser och meningar.
... enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
... enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och...
... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig...
... enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Realia

E
C
A
Du kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används...
... i enkel form, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... i enkel form, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... översiktligt på målspråket, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: