Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4-5 huvudplanering för läsåret 16-17

Skapad 2016-08-16 08:46 i Magra skola Alingsås
Engelska åk 4-5 tala, lyssna, läsa och skriva.
Grundskola 4 – 5 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Här står målen för ämnet engelska enligt läroplanen LGR11.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Mål med arbetet i åk 6.

Detta ska du kunna för att få högsta betyget A i årskurs 6.

Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  A 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  A 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  A 6
  Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Undervisningens innehåll

Detta ska vi jobba med i årskurs 4-6 enligt läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Så här kommer vi att jobba för att nå målen.

Du har nu lärt dig en hel del engelska och kommit en bit på vägen mot ditt mål att kunna engelska. Jag är säker på att du kommer att göra allt du kan för att lära dig så mycket som möjligt även detta läsåret. För att göra det kommer du att få läsa, skriva och arbeta med olika sorters texter, t.ex Champion. Du kommer att få träna på engelsk grammatik och engelskt uttal. Du kommer att få lyssna på talad engelska från olika regioner samt titta på filmer med engelskt tal. Du kommer att få diskutera det vi läser, ser och lyssnar på. Du kommer att få möjlighet att tala engelska en till en och i liten grupp. Du kommer att få träna på muntliga och skriftliga presentationer. Du kommer att få sjunga och spela pjäser på engelska. Du kommer att spela många engelska spel, både vanliga och på datorn. Vi använder oss av olika slags läromedel t.ex Champion, Steps samt stenciler. Du kommer att få läsa många engelska barn och ungdomsböcker. Jag kommer hela tiden kolla upp om du har lärt dig orden och meningarna som du behöver för att komma vidare.

Konkreta mål.

Du ska kunna:

förstå när någon talar enkel engelska

redogöra för innehållet i en text

följa instruktioner på engelska

använda bra metoder för att förstå och göra dig förstådd

tala och skriva enkel, tydlig och sammanhängande engelska

rätta och förbättra din engelska

anpassa din engelska till situationen

veta lite om engelsktalande länder

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur bra du förstår talad engelska och hur bra du kan läsa och förstå engelsk text. Jag kommer att bedöma hur väl du talar och skriver engelska. Om du hittar rätt ord och kan uttala dem rätt och göra bra meningar. Om du kan tänka ut andra sätt att att förklara vad du vill ha sagt när du inte hittar rätt ord. Om du kan välja rätt engelska för sammanhanget och om du vet något om engelsktalande länder.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: