Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga. Höstterminen 2016 år 2

Skapad 2016-08-16 08:56 i Lönnbergsskolan Nordanstig
NTA Balansera och väga
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Kan du balansera?

Innehåll

NTA Balansera och väga

Du kommer att få prova på att balansera olika saker. Vad är balans? Hur blir det balans?

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Du kommer att få fundera, förutsäga och testa att balansera saker.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Du kommer att lära dig viktiga begrepp som t.ex. balans, jämnvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.
Du kommer att lära dig att dokumentera det du upptäcker.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

4. Arbetssätt

Du kommer att få skatta, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen.
Du kommer att få prova balans både ute och inne.
Du kommer att få dokumentera och beskriva vad du skattar och vad du lär dig på ett naturvetenskapligt sätt.

5. Bedömning

Vi kommer att under arbetets gång bedöma att du är aktiv vid skattningar, experiment och dokumentation.Vi kommer även att lyssna om du använder dig av de begrepp vi arbetar med.

6. Kunskapskrav

Du ska vara aktiv och skatta/göra förutsägelser på lektionerna.
Du ska vara aktiv och experimentera efter de anvisningar som ges.
Du ska med hjälp kunna dokumentera på ett naturvetenskapligt sätt.
Du ska kunna beskriva dina experiment och använda orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: