Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen 5 A, Stora tal.

Skapad 2016-08-16 09:10 i Morgongåva skola F-6 Heby
Grundskola 5 Matematik

I detta kapitel skall vi jobba med stora tal. Det gjorde vi även förra läsåret, nu höjer vi svårighetsgraden.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

2. Kursplanemål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Konkretiserade mål:

När du avslutar detta kapitel skall du ha god kunskap om:

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • Ordna tal efter storlek.
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • Multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet.
 • Använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".

 

4. Bedömning:

Du kommer att bli bedömd hur väl du klarar ovanstående mål, både muntligt, skriftligt och genom ett prov.

 

 

5. Undervisning:

För att nå målen kommer vi:

 • Ha genomgångar i helklass samt vid behov även enskilt.
 • Lärarledda lektioner där hjälp alltid finns till hands.
 • Träna på olika typer av uppgifter.
 • Problemlösning både enskilt och i grupp.

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

När du är klar med kapitlet kommer vi genomföra en diagnos för att se att dina kunskaper är befästa. Efter det kommer vi skriva resultatet i Unikum samt att du själv med egna ord skall beskriva resultatet av provet.

Beroende på resultatet gör du en repetitionsdel eller en fördjupning. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: