Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse med Svenska och Bild

Skapad 2016-08-16 09:10 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Läsa, skriva, diskutera och illustrera till gemensam bok som vi läser.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild

Språk och bilder betyder mycket för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder och texter som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss etiska och känslomässiga upplevelser.

Innehåll

Syfte - Varför?

Utöver syftet i lgr11 gör vi detta samarbete i Svenska och Bild för att visa på kopplingen mellan det talade språket och bildspråket samt för att visa hur de kan förstärka varandra. 

Centralt innehåll - Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi startar upp detta arbete v.33.

Vi kommer att ha gemensam och egen läsning, diskussioner, svara på frågor kring texten (läxa), arbete kring och med illustrationer i olika hantverksmässiga tekniker. Bildtexter och återberättande texter om handlingen av boken. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: