Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden

Skapad 2016-08-16 09:11 i Heby skola F-6 Heby
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap

Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är viktigt med ett bra klimat i skolan, därför ska vi tillsammans lära oss hur vi kan göra för att få ett bra klassrumsklimat och vara vänner. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Kopplingar till läroplan

 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Syfte och förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sh   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Sh   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få:

* Samtala om olika dilemman som kan uppstå mellan vänner

* Titta på filmer som handlar om vänskap, etik och värderingar

* Prata om bra och dålig studiemiljö

* Massage och avslappningsövningar

* Arbeta med värderings-, jag- och gruppstärkande övningar

* Öva på att uttrycka känslor, tankar och åsikter.

* Vända blicken ut i världen och se hur barn kan ha det på andra platser.

* Konflikthantering

Bedömning

 • Du ska kunna beskriva hur en bra kompis ska vara
 • Du ska kunna ge exempel på vad som är rätt och fel. Du ska kunna berätta om några konsekvenser ditt val kan få.
 •  Du  ska kunna samarbeta med andra klasskompisar
 • Du ska kunna berätta om de regler och normer vi har i skolan, varför vi har dem och vilka konsekvenser det får om vi inte följer dem.

 

Uppgifter

 • Lära känna dagar, gemensamma regler, vänskap

 • Värdegrund

Matriser

Sh
Värdegrund

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Kommunikativ förmåga
 • Gr lgr11
Jag svarar oftast "jag vet inte".
Jag tycker som min kompis.
Jag kan berätta om min egen åsikt.
Jag kan berätta om min egen åsikt och kanske ändra min åsikt när jag lyssnar på en kompis eller vuxen.
Analysförmåga
 • Gr lgr11
Jag bara gör utan att tänka om det är ett bra sätt.
Jag gör på samma sätt som en kompis utan att tänka om det är bäst för mig.
Jag kan se och förstå att det finns olika sätt att lösa saker.
Jag kan se att det finns olika sätt att lösa saker och jag kan välja det sätt som passar bäst.
Procedurförmåga
https://start.unikum.net/unikum/curriculum/selectSyllabusMatrix.ajax?lppSecId=2703885879&pid=1504909545
 • Gr lgr11
Jag vet inte vad det är för skillnad mellan fakta och åsikt.
Jag kan berätta fakta men har ingen egen åsikt.
Jag vet skillnaden och kan ge exempel på vad som är fakta och vad som är åsikt.
Jag vet skillnaden på vad som är fakta och vad som är åsikt. Jag använder mig av dem på rätt sätt.
Metakognitiv förmåga
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag bara gör utan att tänka på varför.
Jag gör som en kompis gör.
Jag gör på mitt sätt, som jag brukar göra.
Jag vet att det finns olika sätt att lösa saker och kan välja det sätt som passar bäst.
Begreppslig förmåga
 • Gr lgr11
Jag vet att vi har olika känslor.
Jag kan beskriva känsloord.
Jag kan koppla känsloord till olika situationer.
Jag kan tolka och använda känsloord för att beskriva olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: