👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Köpa godis eller frukt

Skapad 2016-08-16 09:31 i Testis Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi ska testa skillnaderna mellan att äta godis och frukt ur så synvinklar som möjligt...

Innehåll

Vi ska äta och köpa och jämföra...

 1. Klicka på Läroplan och markera din kombination av Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav.
 2. Klicka på "Bedömningsmatris" - klicka på "Skapa ny" - rulla längst ned på sidan och klicka på din bedömningsmatris. Där ska ni nu beskriva förväntat resultat av arbetet i rutan för "Aspekt 1".
 3. Hur ska eleverna förstå målet och skillnader mellan olika kunskapskvalitéer/kunskapskravsnivåer? Samtala och skriv in det ni kommer fram till i rutorna med nivåer i bedömningsmatrisen (2 nivåer åk 1-3, 3 nivåer åk 4-9).
 4. Vilka uppgifter ska eleverna göra för att träna sig i riktning mot förväntat resultat? Klicka på "Lägg till Uppgift" och beskriv en eller flera uppgifter.
 5. Hur ska vi stämma av under arbetet att vi är på väg mot förväntat resultat (själv-, kamrat- eller lärarvärdering)? Beskriv även detta i uppgiften du skapat i förra steget.
 6. Vid vilka tillfällen och under vilka former ska eleverna bli bedömda utifrån förväntat resultat? Sammanfatta nu helheten i denna ruta "Innehåll" (Förväntat resultat, hur ni ska arbeta för att träna er mot detta och hur och när eleverna ska bli bedömda).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Köpa godis eller frukt

Rubrik 1

 • Sh  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 9   Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 9   Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1