Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen.

Skapad 2016-08-16 09:40 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola F – 1 Musik Bild Svenska NO (år 1-3)

 Hur kommer det sig att vi har olika årstider och vad händer med naturen under dessa årstider? Vi kommer jobba med årstidsväxlingar i naturen och djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Undervisning, för att nå målen kan du:

 • Årets månader och årstider.
 • Berätta om de fyra årstiderna och vad som är speciellt för dem. 
 • Vilka månader som hör till vilken årstid.
 • Förklara varför det är olika varmt på jorden och hur det hänger ihop med årstiderna.
 • Berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna genom samtal utifrån bilder och texter.


Undervisning

 Du ska få lära dig genom att:

 • gå ut i närmiljön och uppleva vad som händer i naturen under året.
 • samtala om de olika årstiderna.
 • titta på film och diskutera olika djur och växter i vår omvärld.
 • skapa i olika material och tekniker. Du ska sedan tillsammans med gruppen återberätta vad ni har skapat.
 • sjunga och musicera.

 

 

 

Matriser

NO Sv Mu Bl

På väg
Godtagbara kunskaper
Nästa steg (Kunskapskrav årskurs 3)
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Berätta om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
Du vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Du kan våra fyra årstider och berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider.
Berätta om djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
Du vet att djur gör olika anpassningar till olika årstider.
Du kan berätta hur djur gör olika anpassningar till olika årstider.
Du kan berätta hur djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: