Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik/geometri, Lackarebäcksskolan 2016-2017

Skapad 2016-08-16 09:43 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Omkrets och Area, årskurs 6, termin HT
Grundskola 6 Matematik

De inledande veckorna på höstterminen i årskurs 6 kommer vi att arbeta med omkrets och area. Det kommer att resoneras och diskuteras matematik vid bland annat problemlösningar och experiment där viktiga begrepp kommer att belysas och förklaras. Vid genomgångar kommer vi prata om innehållet i matematikböckerna och stötta varandra för att arbetet ska gå smidigt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Så här kommer vi att arbeta

* Vi kommer att arbeta med matematiska problem som innehåller geometri. Detta kommer att ske både i grupp och individuellt.

* Genomgångar och arbete i matematikboken.

* Övriga geometriska experiment.

Det här kommer vi att bedöma:

Kunskapskraven nedan kommer att bedömas vid en redovisning av problemlösning i slutet av arbetsområdet samt ett skriftligt prov.

 

Uppgifter

 • Begreppslista Geometri

 • Begreppslista Geometri

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: