Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamsetest

Skapad 2016-08-16 09:48 i LiCa förskolor
Bamsetest
Förskola

Testing

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

På myran hade vi förra terminen ett kompis tema som var omtyckt och skapade ett gott gruppklimat. 

Några av barnen i gruppen har visat intresse för Bamse. Vi pedagoger valde då att utgå från Bamse i vårt tema. 

TEMA

Vi vill ge barnen positiva verktyg och strategier för att samspela med andra och på så sätt skapa ett positivt gruppklimat.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Vi vill arbeta med Bamse som en extra pedagog och ett hjälpmedel i verksamheten.

Använda oss av Bamse-material som tar upp hur man är mot varandra. 

Ha ett "gosedjur" som kommer följa med ett barn hem över helgen. 

Skapa i olika uttrycksformer så som sång och rytmik, bild och drama.

Göra gemensamma regler för hur man är en kompis. 

Sätta ord på egna och andras känslor.

Uppmuntra barnens egna goda handlingar.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

UTVÄRDERING - hur gick det?

Vi upplever att våra barn har blivit mer hjälpsamma och omtänksamma mot varandra. Ett exempel är när ett av barnen som har svårt att hänga upp sina ytterkläder får hjälp av en kompis utan att vi vuxna uppmanat till detta. 

Vi gjorde gemensamma reglar hur man är en kompis detta blev en kompissol som sattes upp i hallen. Barnen gick dit och vill visa hur man ska vara en kompis. 

Nallen Ellis har följt med ett barn hem över helgen och hälsat på. Detta har dokumenterats med text och bild i en dagbok som sedan barnet visade på en samling. Detta har även  publicerats i barnets lärlogg. Barnen har uppskattat att få med Ellis hem och vi fortsätter med detta tills att alla barn har fått med Ellis hem. 

Bamse och hans vänner var med på några av våra samlingar och pratade om känslor och hur man är en kompis. Han hjälpte även till med att ta fram barnens kort och se vilka som var där eller hemma. 

 

 

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: