Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva åk 1

Skapad 2016-08-16 10:25 i Österbyskolan Östhammar
Läs- och skrivinlärning under årskurs 1 som gäller för hela läsåret.
Grundskola 1 Svenska

Vi lär oss att läsa och skriva!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjligheter att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Lgr 11 s. 222

Förmågor som ska utvecklas är att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa ord och enklare texter
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Mål som ska uppnås

 • Kunna alla bokstäverna och deras ljud.
 • Kunna höra var i ordet en bokstav finns; först, sist eller inuti ordet.
 • Kunna ljuda ihop bokstäver till ord.
 • Kunna läsa vanliga ord med flyt.
 • Kunna läsa enkla ord och förstå innebörden.
 • Kunna läsa och förstå en enkel mening.
 • Kunna skriva alla bokstäverna i alfabetet.
 • Kunna skriva en enkel mening med mellanrum mellan orden.
 • Kunna skriva en enkel mening med stor bokstav och punkt.
 • Kunna skapa bilder som tydliggör innehållet i din text.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Så här ska vi arbeta:

 • Veckans bokstav; hur den låter, ser ut och skrivs
 • Lyssna efter var i ord bokstaven finns.
 • Arbeta i bokstavsboken.
 • Skriva ord och text till bilder.
 • Skapa egna bilder till egna texter.
 • Veckans läsläxa
 • Gemensam läsning på storbild där vi uppmärksammar olika språkliga strukturer.
 • Högläsning där vi tränar olika lässtrategier.
 • Läsa böcker själv, läsa för en kompis och i läsgrupper.
 • besöka biblioteket varje vecka, för att skapa inspiration till läsning.

 

Bedömning:

 • att du kan alla bokstävernas namn och ljud.
 • att du kan ljuda ihop bokstäver till ord.
 • att du kan läsa vanliga ord med flyt.
 • att du kan läsa och förstå en enkel mening.
 • att du kan skriva enkla meningar med stor bokstav och punkt.
 • att du gör mellanrum mellan orden i dina text
 • att du kan återberätta något från en text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: