Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete i slöjden

Skapad 2016-08-16 10:35 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Elevens förslag till arbete
Grundskola 9 Slöjd
Eleven skall här lägga upp ett eget arbete där de arbetar med sin kreativitet och skaparförmåga. Genom eget initiativ lär de sig grundläggande slöjdtekniker

Innehåll

Arbetsområdets mål

Kunna skapa föremål utifrån dina egna förslag till arbete

Kunna hantera verktyg och material på ett för uppgiften relevant sätt och fundera över konstruktion och olika tekniker. design och funktion.

kunna beskriva arbetsprocessen och produkten och bedöma hur den egna arbetsinsatsen påverkar slöjdarbetets resultat

 Eleven skall här lägga upp ett eget arbete där de arbetar med sin kreativitet och skaparförmåga. Genom eget initiativ lär de sig grundläggande slöjdtekniker

 • Genomgångar, ritningar, skisser, mallar.
 • Arbetsmiljö säkerhetsfågor
 • Hur man använder olika verktyg praktiskt
 • Eleverna provar på olika verktyg och tekniker

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
SLÖJD Lgr11 bedömningsmatris 3, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
 • Sl
Arbetar utifrån tydliga instruktioner, med en bestämd idé och planering.
Förmedlar egen idé på vad man vill göra och hur man kan genomföra det. Gör t.ex. enkla skisser för att visa.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Förklara hur den ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Gör enkla skisser/ritningar och anger t.ex. förslag på lämpligt material.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Har egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Gör tydliga skisser/ritningar och förklarar vilket material man ska använda och hur man ska göra.
"Från en idé till en produkt."
Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår.
Tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra det planerade slöjdarbetet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov (t.ex. vid problem eller ny idé)
Planerar, genomför och slutför sin idé självständigt, samt utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats. Anpassar sitt arbete utifrån uppkomna situationer. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter, jämför elelr provar olika metoder.
Välja och motivera
...hur man ska arbeta etc. - redskap(verktyg/tekniker ,
 • Sl
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp att lära sig hantera redskap/verktyg/tekniker.
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker i kända situationer. Kan hantera de vanligaste redskap/verktyg/tekniker, med viss hjälp.
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån situationen. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg/tekniker.
Väljer och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation..
- färg och form
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner eller kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form, men utgår ej alltid från vad som är lämpligast utifrån t.ex. slöjdföremålets syfte (t.ex. funktion). Sätter sin egen prägel på andras idéer.
Arbetar kreativt och väljer färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Använder och utvecklar sina kunskaper även i nya situationer.
Väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Sätter en personlig prägel på sitt slöjdföremål. Använder sina kunskaper i olika sammanhang. Utvecklar sin känsla för färg och form genom nya erfarenheter och kunskaper.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklarar, samt resonera kring sin arbetsprocess och resultat.
 • Sl
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Ger enkla och konkreta exempel på hur t.ex. konsekvenser av val påverkat resultatet. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.
Resonerar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Ger exempel på hur t.ex. olika val i arbetsprocessen påverkat resultatet. Samt ger exempel på alternativa sätt. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och värdera min arbetsprocess. Använder inte alltid ord och begrepp i rätt sammanhang eller på ett korrekt sätt.
Resonerar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar konsekvenserna av olika val med tanke på funktion och utseende/form. Baserar ditt resonemang på egna erfarenheter och kunskaper. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar din arbetsprocesss.
Förklarar tydligt sambandet mellan val och konsekvenser av val utifrån sin arbetsprocess och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende. . Baserar sitt resonemang på både egna och andras erfarenheter och kunskaper. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: