Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 2 DÅTID MÖTER FRAMTID

Skapad 2016-08-16 10:42 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 2 Slöjd
Under läsåret kommer du att ha tre kurser i ämnet slöjd. I den här kursen kommer vi att titta tillbaka i historien om hur verktyg och materialet ull användes i bondesamhället och vi kommer att lära oss använda dagens verktyg, maskiner och inspireras av nutidens teknik.

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med

I den här kursen kommer vi att titta tillbaka i historien om hur verktyg och materialet ull användes i bondesamhället och vi kommer att lära oss använda dagens verktyg, maskiner och inspireras av nutidens teknik.

Vi kommer att skapa Pokemon figurer, eller andra figurer i ull och lära dig tekniker som våttovning och nåltovning. Du kommer att få lära dig om materialet ull.

 

Målen med arbetet

 • Få lyssna och prata om vad materialet ull..
 • Hur man använde verktyg och egentillverkade saker under bondesamhället.
 • Lära dig att inspireras och utveckla din egen idé genom att rita, klippa saker som du ska skapa.
 • Träna dig i att arbeta med olika verktyg och vad de heter
 • Skapa ullfigurer

Bedömning

 

 1. Slöjdföremål - Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

2. Hantverkstekniker - Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du ska använda dem

4. Inspirationsmaterial
- Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

  7. Ge omdömen

- Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
DÅTID MÖTER FRAMTID

Rubrik 1

Skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
SKAPA SLÖJDFÖREMÅL
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktion
Ny aspekt
ANVÄNDA REDSKAP, VERKTYG OCH MASKINER
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.

Ny rubrik

Välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön, och till målet med slöjdarbetet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
ANVÄNDA MATERIAL TILL INSPIRATION
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Ny aspekt
VÄLJA ARBETSSÄTT
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.

Ny rubrik

Analysera och värdera ditt arbete och resultat med hjälp av uttryck från slöjden
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
SKRIVA ELLER BERÄTTA OM HUR DU HAR GJOR
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: