Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Slöjd/Tovning Lackarebäcksskolan 2017-18

Skapad 2016-08-16 10:54 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Slöjd

Innehåll

Arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna:

SyfteSå här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha muntliga genomgångar vid de olika arbetsmomenten.

Vi kommer att prata om svenska hantverkstraditioner och vilken funktion ull har. 

Du ska under arbetets gång dokumentera ditt arbete i slöjdloggen med ord och bild med hjälp av din Ipad. Följande begrepp ska vara med: ull, ullfiber, karda, spinna, tova, filtnål.

Det här kommer vi att bedöma:

Hur du kan formge och framställa ditt slöjdföremål

Hur du utvecklar idéer

Hur du leder arbetsprocessen framåt

Hur du kan ge omdömen om din arbetsinsats och slöjdföremålets kvalitét

Hur du tolkar slöjdföremåls uttryck när det gäller färg, form och material

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Uppgifter

 • Hur man tovar en gaphals i ull

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: