Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mästerkatten 2A kap 1

Skapad 2016-08-16 11:05 i Nygårdskolan Borlänge
Denna LPP beskriver de arbetsområden vi arbetat med i samband med kap 1 i Mästerkatten 2A.
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar praktiskt med konkret material såväl som teoretiskt. Vi arbetar i helklass, i grupp, i par samt enskilt. Vi samtalar mycket kring hur vi tänker.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa vad du lärt dig genom att delta aktivt i diskussioner, grupparbeten samt genom att utför uppgifter i matteboken. Du ska klara av diagnosen.

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Matriser

Ma
Mästerkatten 2A kap 1

Kap 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Positionssystem
Jag kan räkna addition med ental, t.ex. 3+5=8. Jag kan räkna addition med tiotal, t.ex. 30+50=80
Jag kan räkna subtraktion med ental, t.ex. 7-2=5. Jag kan räkna subtraktion med tiotal, t.ex. 70-20=50
Jag förstår sambanden.
Talföljd
Jag kan talföljden upp till 100.
Jag kan ordningstalen 1-20.
Talens grannar
Jag kan talens grannar.
Jag kan räkna +1 och -1.
Pengar
Jag kan räkna med enkronor och tior.
Jag kan räkna med kronor och sedlar.
Mäta
Jag förstår hur en linjal fungerar.
Jag kan använda en linjal.
Jag kan använda begreppet centimeter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: