Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Strandängsskolan år 6 - Kallbockning / Betonggjutning

Skapad 2016-08-16 11:33 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 6 Slöjd Teknik
Utifrån dina egna idéer och våra gemensamma genomgångar kommer du att skapa ett eget arbete i metall och betong. Du kommer att lära dig mer avancerade hantverkstekniker, såsom kallbockning, svetsning och betonggjutning. Dessutom kommer du att utveckla dina kunskaper i kvalité och design.

Innehåll

 

 Undervisning - så här arbetar vi

 • Gör en skiss och en modell av ditt projekt.
 • Motivera dina val av färg, design och tekniker i en löpande dokumentation.
 • Genomför arbetet som du planerat utifrån tidigare erfarenheter, egna idéer och lärarens instruktioner.
 • Efter genomfört arbete gör du en presentation av ditt projekt

 

 

Bedömning

 • Hur du formger och framställer ditt projekt.
 • Hur du använder hantverkstekniker, verktyg och maskiner.
 • Att du tänker på materialval, kvalité och miljöaspekter.
 • Att du utvecklar dina idéer och använder dig av egna lösningar.
 • Hur du löser de problemn du stöter på under arbetets gång
 • Att du ger ett omdöme om din arbetsinsats och de val du gjort

Uppgifter

 • Instruktion ljusstake

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk Sl
Kopia av Slöjd Strandängsskolan år 6 - Kallbockning / Betonggjutning

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Hur du formger och skapar slöjdföremål
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du jobbar med enkla former och jobbar inte så mycket med materialet. Du formar och bearbetar stålet väldigt lite och låter ursprungsformen bestämma hur resultatet ser ut.
Du bearbetar materialet för att det ska se ut och fungera så som du vill att det ska se ut. Du skapar ett resultat efter den modell du utgick från.
Ditt tänkta resultat hur det ska se ut och fungera styr hur du jobbar: vilket material du använder, hur du bearbetar det och vilka tekniker du väljer att använda
Hur du formger och skapar slöjdföremål
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan få hantverkstekniker och känner till få material. Detta påverkar ditt arbete och resultat. Tillfälligheter styr ditt skapande
Du känner till flera hantverkstekniker och kunskap om material som du har användning av när du skapar slöjdföremål
Du har mycket kunnande om olika tekniker och material vilket du använder när du skapar föremål i slöjden.
Hur du använder tekniker, redskap och verktyg
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
DU kan borra i trä med lämplig borrmaskin och med arbetsstycket fastspänt. Du tar hänsyn till säkerheten.
Du kan borra i en metallplåt med lämpligt borr och hastighet. Du har markerat borrstället med körnare. Du tar hänsyn tillsäkerheten
Du kan borra i en metallplåt med lämpligt borr och hastighet. Du har markerat hålet med körnare. Du tar hänsyn tillsäkerheten
Hur du motiverar dina val du gör i slöjdarbetet
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du väljer och motiverar dina val utifrån tillfälligheter: "Jag gjorde en likadan som Anders för den såg enkel ut."
Du gör medvetna val och förklarar dina val utifrån flera saker. "Jag valde en liten gjutform för det går åt mindre material, det är bra för miljön. Jag valde en låg ljusstake då jag inte vill att den ska välta."
Du gör genomtänkta val utifrån flera aspekter. "Jag valde runda former i ljusstaken då ljuset i sig är runt, och det passar ihop. Jag har valt att använde lite material som jag hämtat i "släng"-lådan som jag har bearbetat mycket, det blir resurssnålt".
Hur du bidrar till att komma på slöjdidéer
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du följer de exempel läraren använder eller gör som en kamrat.
Du utgår från erbjudet inspirationsmaterial och utvecklar idén vidare
Du utgår från erbjudet inspirationsmaterial och söker själv upp kompletterande inspirationsmaterial eller källor.
Hur mycket du löser slöjdarbetet på egen hand
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Under arbetets gång förstår eleven efter instruktion av läraren "då ska jag alltså göra så här.."
Under arbetets gång föreslår eleven ett sätt eller åtgärd som bestäms med läraren: " kan jag på något sätt borra mindre hål i cirkel efttersom det inte finns någon så stor borr
Under arbetets gång föreslår du själv hur du kan komma vidare, som kan kollas med läraren: Visst kan jag göra en modell i ståltråd innan jag börjar bocka i metall? Visst måste jag använda körnare innan jag borrar i metall?
Hur du ger egna omdömen om ditt resultat och arbetets gång
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag tycker att jag har kämpat väl och hållit på länge och därför blev resultatet bra.
Mitt arbete med ljusstaken var svårt i början. Dels att komma på idéer och sedan fick jag ändra vilket ljus jag skulle använda för blockljuset var för stort så långt ut från tyngdpunkten, ljusstaken ramlade. Men jag fixade till det så för att vara första gången jag jobbade i betong och smide blev det bra tycker jag.
Min ljusstake blev bra, men vissa misstag på vägen syns på ljusstaken, tex där jag borrade på fel ställe, för att jag inte använde körnare först. Jag borde ha provborrat i en annan bit innan jag började på ljusstaken
Hur du beskriver vad ditt slöjdjobb signalerar
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Eftersom vi skulle jobba med betong och smide som är stabila bestående material tycker jag att det passade med en stor tung ljusstake.
Jag ville få en hög ljusstake och därför tycker jag att ett tunnare material passade. Jag valde också ett långt stearinljus som passade med den höga smala ljusstaken.
Hela ljusstaken blev bra eftersom delarna som den består av passar ihop. Den runda formen i smidet finns också i betonggjutningen eftersom jag utgick från en PET-flaska. Mina 4 ljus står också i en cirkel.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: