Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gylle skola slöjd åk 5

Skapad 2016-08-16 12:11 i Gylle skola Borlänge
Den här terminen syr och dekorerar eleverna en kudde
Grundskola 5 Slöjd

Dekorera och sy din egen kudde. Uppgiftens tema är symboler eller figurer "i tiden", exempelvis Pokemon Go

Innehåll

Tidsplan

Terminen kommer vi att fördela ungefär på följande sätt:

lektion 1: introduktion slöjd

lektion 2-5: teknikövningar, broderi och tygtryck

lektion 6-10: sy en kudde med broderi och tryck

lektion 11-12 utveckling och fördjupning i ovanstående tekniker, julverkstad för de som vill

inslag på flera lektioner : teori om mönstringstekniker från andra delar av världen

Fortlöpande: en enkel form av loggbok introduceras från början, samt en mapp där skisser och design samlas

 

Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt Innehåll

Utöver det centrala ämnesinnehållet arbetar slöjden med de övergripande målen. Exempelvis genom att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Mål

Verktyg och redskap

Du lär dig hur man trär, spolar och byter nål på en symaskin. Hur man ställer in sömmar och vilka sömmar man använder till töjbart tyg. Du använder knappnål, synål, måttband, tygsax, markeringspenna schablonram och rakel.

Du lär dig att använda datorn, skrivare, scanner, ljusbord och kopiator som hjälpmedel när du designar ditt tygtryck samt skalpell och skärmatta när du tillverkar ditt original.

 Slöjdtekniker

Tekniker som ingår i uppgiften är maskinsömnad i töjbara tyger och schablontryck.

Reflektion, analys och dokumentation

Under arbetets gång kommer du att skriva en planering där du med hjälp av slöjdens ord beskriver hur ditt arbete går till och hur ditt slöjdföremål växer fram. Du ska reflektera över varför det blir som det blir och hur det kan bli ännu bättre! Din planering och dina skisser på arbeten samlar du i din slöjdmapp. Denna mapp är underlag för kommande betyg. I samtal med slöjdgruppen kommer läraren regelbundet att lyfta fram exempel från ditt och andra elevers arbeten där du får möjlighet att lära dig genom andras erfarenheter och koppla det till ditt eget arbete.

 

 

Arbetssätt, metod och material

Lektionen inleds alltid med en kort genomgång vad som ska göras under arbetspasset. När det praktiska arbetet startat så finns det instruktionsfilmer som elever kan se på i sin egen takt genom att använda slöjdens Ipads (två stycken) eller egen mobil (endast år 6-9). Samtliga filmer finns som QR-koder som gör det enkelt att ta fram dem och även ta hem och titta om man vill.

Arbetsområdet sträcker sig över hela terminen och vecka 4 stämmer lärare och elev av terminsmålen.

Redovisningar sker i slutet av terminen. Sammanfattande metoder (ledning och stimulans):

* QR koder som eleverna kan ta hem eller titta på under lektionstid

* Dagordning på tavlan/dagens lektion

* Appen diktation; möjlighet att läsa in text istället för att skriva den

* Filmer på många instruktioner/moment

* Muntliga och skriftliga instruktioner, oftast med förklarande bilder.

* Steg-för-steg exempel som eleverna kan undersöka genom att både se och känna

* En ”börja” eller hjälptext vid analys

Bedömning

* Lektionsarbetet 

* Planering, design, skisser, mönster, ritningar mm som du har arbetat med och som du sparat i mappen bedöms

* Ditt slöjdalster

* Din redovisning eller presentation

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Designuppgift

 • Teknikövningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: